شنبه بیست و نهم شهریور 1399 , نوردهم سپتامبر 2020
  قوانین و مقررات مجتمع آموزشی صالحین

بمنظور ارایه هر چه بهتر خدمات آموزشی مان، مدیریت مجموعه تجارب علمی و فرهنگی خود را در قالبی بسیار کارا، منظم و البته منعطف بعنوان قوانین و مقررات صالحین تنطیم و تهیه نموده است. با انتخاب هر مقطع مجموعه ای از این قوانین قابل مشاهده است.

 
مقطع متوسطه دوره دوم
مقطع متوسطه دوره اول
مقطع ابتدایی
مقطع پیش دبستان