یکشنبه نهم آذر 1399 , بیست و نهم نوامبر 2020
  قوانین و مقررات مجتمع آموزشی صالحین

بمنظور ارایه هر چه بهتر خدمات آموزشی مان، مدیریت مجموعه تجارب علمی و فرهنگی خود را در قالبی بسیار کارا، منظم و البته منعطف بعنوان قوانین و مقررات صالحین تنطیم و تهیه نموده است. با انتخاب هر مقطع مجموعه ای از این قوانین قابل مشاهده است.

 
مقطع متوسطه دوره دوم
مقطع متوسطه دوره اول
مقطع ابتدایی
مقطع پیش دبستان